Αναλαμβάνοντας την ασφάλεια των καταστημάτων του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.), μέσα από ένα σύνολο υπηρεσιών Διαχείρισης συμβάντων από το 24ωρο Κέντρο Λήψης Σημάτων που διαθέτουμε, Άμεσης Επέμβασης , Συντήρησης ηλεκτρονικού συστήματος παρέχοντας μια πλήρη κάλυψη ασφάλειας.