Εξειδικευμένα ηλεκτρονικά συστήματα ασφαλείας παρέχοντας υπηρεσίες φύλαξης σε καταστήματα supermarket όπως του ΑΒ Βασιλόπουλος.